Doświadczenie

Studia | Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński, filologia słowiańska, specjalizacja – języki zachodniosłowiańskie (dyplom do wglądu na życzenie)
1998 – tytuł magistra filologii słowiańskiej

Kursy | Szkolenia | Wykłady
2014
Wykłady otwarte Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego
Po polsku w BABELU – antologia literatury światowej w przekładzie
Prawo autorskie dla tłumaczy
Strategie i techniki wyszukiwania informacji w pracy tłumacza
2015
Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych, Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie
Wykłady i zajęcia praktyczne obejmujące zasady pisowni i interpunkcji oraz tworzenia tekstów. Kurs dla tłumaczy, redaktorów i korektorów. Zajęcia prowadzone przez dra Michał a Wiśnickiego – językoznawcę, doktora nauk humanistycznych, wykładowcę w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyplom ukończenia kursu do wglądu na życzenie.
2018
Kurs redakcji tekstów tłumaczonych, Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie
Celem kursu było zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego, edycją przetłumaczonego tekstu oraz dostosowaniem go do polskich norm i wymogów edytorskich oraz oczekiwań wydawców. Zajęcia prowadzili wykładowcy związani z redakcją humanistyczną PWN, PAN oraz ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Dyplom ukończenia kursu do wglądu na życzenie.
2019

Konferencja i warsztaty Prawo i język prawa – współczesne dylematy, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczeń we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. Dyplom ukończenia do wglądu na życzenie.