Przemysł i technika

Wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach z tej dziedziny pozwala mi pracować wydajniej i szybciej, dzięki znajomości terminologii.

• dokumentacja zgłoszenia patentowego
• dokumentacja przetargowa
• projekty techniczne
• normy
• akty prawne
• specyfikacje techniczne
• karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
• dokumentacja przetargowa
• instrukcje obsługi
• podręczniki użytkownika
• katalogi produktów

Regularnie tłumaczę dokumenty kolejowe czeskich i polskich przewoźników. Równie często otrzymuję zamówienia tłumaczeń dokumentacji przetargowej z j. czeskiego – w tym na autobusy, tramwaje, elektrobusy i trolejbusy, a także budowy dróg i autostrad oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Wybrani klienci, dla których realizowałam tłumaczenia techniczne: