Prawo i administracja

Największą część wykonywanych przez mnie tłumaczeń stanowią dokumenty z dziedziny prawa i administracji.
Należały do nich m.in.:

• rozporządzenia
• ustawy
• uchwały
• dyrektywy
• umowy
• protokoły
• dokumentacja przetargowa
• certyfikaty
• wyroki sądów
• orzeczenia
• nakazy
• decyzje organów administracji skarbowej i instytucji ubezpieczeń społecznych
• akty notarialne
• akty założycielskie, statuty spółek

Odbiorcy wykonanych przeze mnie tłumaczeń pisemnych z dziedziny prawa i administracji to polskie i czeskie ministerstwa gospodarki, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, urzędy skarbowe, lokalne oddziały ZUS, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, spółki Skarbu Państwa i inne.

Wybrani moi dotychczasowi klienci: